Odkazy

www.angelini.sk

www.zenskezanety.cz

www.sukl.sk

www.slek.sk

www.sgps.sk

www.lekom.sk

medzinami.sk

bocianoviny.sk


Rosalgin - granulát na prípravu vaginálneho roztoku a Rosalgin Easy - hotový vaginálny roztok sú voľnopredajné lieky určené na oplachy alebo výplachy ženského pohlavného ústrojenstva. Účinnou látkou je benzydamín hydrochlorid. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľov alebo sa poraďte s lekárom či lekárnikom.