Slovník pojmov

Absces prsníka 
Hnisavé ložisko v prsníku, komplikácie neliečeného popôrodného zápalu prsníka. 

Adnexitis 
Zápal maternicových adnexov (t.j. príveskov), teda vajíčkovodov a / alebo vaječníkov. Súčasť panvovej zápalovej choroby. 

Aeróbne baktérie 
Baktérie, ktoré k svojej existencii potrebujú prítomnosť kyslíka. 

Aeróbne vaginitis 
Ochorenie, ktoré je spôsobené premnožením pošvových aeróbnych baktérií. 

Amínový test 
Vykonáva sa tak, že po gynekologickom vyšetrení v zrkadlách kvapne gynekológ na zrkadlo kvapku 10% KOH. Pri pozitívnom teste vznikne intenzívny "rybí" zápach. Pozitívny test je jedným z diagnostických kritérií anaeróbnej vaginózy. 

Anaeróbne baktérie 
Baktérie, ktoré k svojej existencii nepotrebujú prítomnosť kyslíka, prípadne ktoré prítomnosť kyslíka vyslovene hubí (striktne anaeróbne baktérie). 

Anaeróbna vaginóza 
Ochorenie, ktoré je spôsobené premnožením pošvových anaeróbnych baktérií. 

Atrofická vaginitis 
Zápal pošvy u žien s nedostatkom estrogénov, ženských pohlavných hormónov (typicky po prechode alebo pri dojčení). Príčina spočíva v zníženej odolnosti pošvy proti baktériám.

Bartholinova žľaza
Párová žľaza umiestnená v zadnej časti veľkých pyskov ohanbia. Pri pohlavnom vzrušení vylučuje kvapku väzkého sekrétu.

Bičíkovec pošvový
Trichomonas vaginalis, prvok z kmeňa bičíkovcov (Flagellata). Žije výlučne v pošve a močovej trubici človeka a spôsobuje pohlavne prenosné ochorenie, trichomoniázu.

Bubo
Zdurená lymfatická uzlina. Patrí k prejavom prvého štádia Syfilis (syfilis, lues) - tu "indolentný bubo", t.j. nebolestivá zdurená uzlina.

Candida
Rod kvasiniek, ktoré žijú v čreve a v pošve človeka. V čreve sú bežným nálezom, v pošve ich je možné preukázať asi u polovice žien, ktoré nemajú žiadne ťažkosti. Ak sa premnožia, spôsobujú ochorenie- kandidózu.

Cervicitída
Zápal krčka maternice, iniciálne štádium panvovej zápalovej choroby spôsobené zvyčajne baktériami Chlamydia trachomatis alebo Neisseria gonorrhoeae.

Condylomata accuminata
Výrastky na pohlavnom ústrojenstve alebo v pošve, ktoré môžu splývať a vytvárať hrudkovité útvary. Príčinou je pohlavne prenosná infekcia niektorými kmeňmi ľudských papilomavírusov. (Slovenský preklad- kondylóm, alebo aj genitálne bradavice).

Condylomata lata
Vyrážka na pohlavnom ústrojenstve pri druhom štádiu Syfilis (syfilis, lues).

Endometritída
Zápal sliznice maternice, súčasť panvovej zápalovej choroby.

Kondylóm
Slovenský výraz pre ochorenie condylomata accuminata, vírusovú, pohlavne prenosnú infekciu niektorými kmeňmi ľudských papilomavírusov. Prejavuje sa špicatými alebo hrudkovitými výrastkami.

Gardnerella vaginalis
Baktéria, ktorá je v malom množstve súčasťou normálnej pošvovej bakteriálnej flóry. Pri anaeróbnej vaginóze dochádza zvyčajne k veľkému premnoženiu Gardnerella, čo sa považuje za jednu z diagnostických známok anaeróbnej vaginózy.

GBS
Streptokok skupiny B (z angličtiny: group B streptococci), správne Streptococcus agalactiae. Baktéria, ktorá sa vyskytuje aj v pošve zdravých žien. Ak je prítomná pri pôrode, môže spôsobiť aj závažné infekcie novorodenca. Vyšetrenie pátrajúce po tejto baktérii sa koncom gravidity vykonáva všetkým tehotným ženám.

Gonokok
Starý názov pre pôvodcu kvapavky (Neisseria gonorrhoeae). Dnes má jeho používanie charakter hantýrky, v bežnej reči je však obvyklé.

Gonorrhea
Kvapavka. Pohlavne prenosná infekcia vnútorného pohlavného ústrojenstva a močových ciest, spôsobená baktériou Neisseria gonorrhoeae.

Granuloma inguinale
Ojedinelá pohlavná choroba spôsobená baktériou Calymmatobacterium granulomatis. U nás ani v ČR sa nevyskytuje, hlavným miestom výskytu je Afrika.

Herpes genitalis
Pohlavne prenosné ochorenie charakterizované výsevom pľuzgierikov na vonkajšom pohlavnom ústrojenstve a v pošve, spôsobené vírusom herpesvirus hominis (zvyčajne typ 2).

HPV
Ľudské papilomavírusy. Existuje mnoho rôznych typov. Niektoré spôsobujú condylomata accuminata (kondylóny, genitálne bradavice), iné sú v spojení so vznikom nádorov pohlavného ústrojenstva, predovšetkým rakoviny krčka maternice. Prenášajú sa pohlavným stykom.

HSV-2
Herpesvirus hominis typu 2, najčastejší pôvodca genitálneho herpesu.

Chlamydia trachomatis
Baktéria, ktorá je najčastejším pôvodcom panvovej zápalovej choroby (zápal maternice, vajíčkovodov, panvovej pobrušnice a močových ciest). Prenáša sa pohlavným stykom.

Lues
Tiež Syfilis. Celkové ochorenie spôsobené pohlavne prenášanou baktérií Treponema pallidum.

Kandidóza
Všeobecne pomenované všetky ochorenia spôsobené kvasinkami rodu Candida. Najčastejší je zápal pošvy a vonkajšieho pohlavného ústrojenstva žien. Obvyklou príčinou je premnoženie kvasiniek druhu Candida albicans alebo Candida glabrata.

Kvapavka
Gonorrhea. Zápal vnútorného pohlavného ústrojenstva a močových ciest spôsobený baktériou Neisseria gonorrhoeae. Prenáša sa pohlavným stykom.

Kľúčové bunky
Bunky pošvovej sliznice, ktoré sú pokryté baktériami, čo im pod mikroskopom dáva "zrnitý" vzhľad. Sú jedným z diagnostických kritérií anaeróbnej vaginózy.

Kolpitis
Tiež vaginitis. Zápal pošvy (kolpitis je jazykovo správnejšie, ale v praxi menej používaný termín).

Lactobacillus
Rod baktérií, ktoré tvoria hlavnú súčasť normálnej bakteriálnej flóry zdravej pošvy. Pomerne zriedkavo sa môže stať, že niektoré druhy laktobacilov sa premnožia a spôsobia potom ochorenia, laktobacillózu.

Lymphogranuloma venereum
Ojedinelá pohlavná choroba, ktorej pôvodcom je zvláštny typ baktérie Chlamydia trachomatis
Mastitis
Zápal prsníka.

Mastitis puerperalis
Zápal prsníka dojčiacej ženy v šestonedelí alebo v širšom zmysle zápal kojaceho prsníka vôbec.

Mäkký vred
Ulcus molle. Ojedinelá pohlavná choroba spôsobená baktériou Haemophilus ducreyi.

Mobiluncus mulieries
Baktéria, v niekedy nazývaná starším názvom Vibrio, ktorá je častým nálezom pri anaeróbnej vaginóze.

Molluscum contagiosum
Ochorenie, ktoré sa prejavuje tvrdými, hladkými, perleťovo lesklými uzlíkmi, najčastejšie na pohlavnom ústrojenstve (prenos pohlavným stykom je bežný). Pôvodcom je Molluscipoxvirus.

MOP
Mikróbny pošvový obraz. V užšom slova zmysle- klasifikácia zápalov pošvy do šiestich skupín podľa Jírovca, Petera a Málka z roku 1947 (táto klasifikácia však nezodpovedá súčasným názorom na zápaly pošvy). V širšom zmysle- každý opis mikroskopického vyšetrenia pošvového prostredia.

MOP I
Normálny mikroskopický obraz bakteriálneho pošvového prostredia zdravej ženy.

MOP II
Tzv. neinfekčný obraz bakteriálneho pošvového prostredia podľa klasickej klasifikácie Jírovca, Petera a Málka z roku 1947. Môže sa za ním skrývať anaeróbna vaginóza alebo aeróbna vaginitis.

MOP III
Tzv. hnisavý obraz bakteriálneho pošvového prostrednej podľa klasickej klasifikácie Jírovca, Petera a Málka s roku 1947. Môže sa za ním skrývať napr. aeróbna vaginitis alebo anaeróbna vaginóza.

MOP IV
Mikroskopické preukázanie pôvodcu kvapavky v pošvovom výtere.

MOP V
Mikroskopické preukázanie  prvoka Trichomonas vaginalis v pošvovom výtere.

MOP VI
Mikroskopické preukázanie  kvasiniek v pošvovom výtere.

Voš lonová
Phthirus pubis. Druh vši, ktorý žije v ochlpení pohlavného ústrojenstva. Prenáša sa pohlavným stykom.

Mycoplasma hominis
Malá baktéria, ktorá žije v pošve človeka a je niekedy považovaná za možného pôvodcu panvovej zápalovej choroby. Jej skutočný význam je pravdepodobne malý.

Mykóza
Všeobecne všetky ochorenia spôsobené kvasinkami. Jednou z častých mykóz je kvasinkový zápal pošvy a vonkajšieho pohlavného ústrojenstva žien. Príčina spočíva v premnožení kvasiniek, najčastejšie druhov Candida albicans alebo Candida glabrata.

Neisseria gonorrhoeae
Baktéria, ktorá spôsobuje kvapavku, pohlavne prenosný zápal maternice, vajíčkovodov, panvovej pobrušnice a močových ciest (v žargóne sa často používa starý názov gonokok).

Panvovej zápalová choroba
Zápalové ochorenie postihujúce maternicu, vajcovody, vaječníky, panvovú pobrušnicu a močové cesty. Najčastejšou príčinou je infekcia Chlamydia trachomatis alebo kvapavkou, obe sa prenášajú pohlavným stykom.

Pelveoperitonitis
Zápal panvovej pobrušnice, súčasť už pokročilej panvovej zápalovej choroby.

pH pošvy
V normálnej pošve nepresahuje pH 4,5. Vyššie pH znamená zvyčajne narušenie pošvového prostredia.

Phthirus pubis
Voš lonová. Druh vši, ktorý žije v ochlpení pohlavného ústrojenstva. Prenáša sa pohlavným stykom.

PID
Bežne používaná skratka pre panvovú zápalovú chorobu (z angličtiny: pelvic inflammatory disease).

Pohlavne prenosné choroby
Choroby, ktoré sa často alebo výhradne prenášajú pohlavným stykom.

Pohlavné choroby
Tie pohlavne prenosné choroby, ktorých liečba a ďalšie opatrenia sú regulované osobitným právnym predpisom (zákonom o pohlavných chorobách). Patria sem  kvapavka, syfilis a tri ochorenia, ktoré sa v súčasnosti v SR prakticky nevyskytujú (ulcus molle, granuloma inguinale, lymphogranuloma venereum).

Progresívna paralýza
Psychiatrické ochorenie, neskorý dôsledok Syfilis (syfilis, lues).

Syfilis
Tiež syfilis alebo lues. Celkové ochorenie spôsobené pohlavne prenášanou baktériou Treponema pallidum.

Mrľa detská
Červ, ktorý žije v hrubom čreve človeka. V noci samička vylieza z konečníka a na koži kladie vajíčka. Môže sa dostať aj do pošvy, kam preniknú črevné baktérie. Častá príčina zápalov pošvy a výtokov malých dievčatiek.

Sactosalpinx
Zlepený vajcovod vyplnený tekutinou. Následok panvovej zápalovej choroby.

Salpingitída
Zápal vajcovodu. Súčasť panvovej zápalovej choroby.

STD
Bežne používaná skratka pre pohlavne prenosné choroby (z angličtiny: sexually transmitted diseases).

Staphlycoccus aureus
Baktéria, ktorá je častou príčinou rôznych hnisavých zápalov. Najčastejšia príčina popôrodného zápalu prsníka.

Streptococcus agalactiae
Tiež GBS (z angličtiny: Group B Streprococci). Baktéria nevzácne nachádzaná v pošve žien bez problémov. Ak je prítomná pri pôrode, môže sa stať príčinou závažných infekcií novorodenca. Vyšetrenie na prítomnosť tejto baktérie v závere gravidity patrí k povinným vyšetreniam tehotných.

Tabes dorsalis
Poškodenie zadných miechových vlákien, neskorý dôsledok Syfilis (syfilis, lues).

Treponema pallidum
Pohlavne prenášaná baktéria, ktorá spôsobuje celkové ochorenie, syfilis (syfilis, lues).

Trichomonas vaginalis
Bičíkovec pošvový, prvok z kmeňa bičíkovcov (Flagellata). Žije výlučne v pošve a močovej trubici človeka a spôsobuje pohlavne prenosné ochorenie, trichomoniázu.

Trichomoniáza
Pohlavne prenosná infekcia prvokom bičíkovcom pošvovým (Trichomonas vaginalis), postihujúca pošvu a močovú trubicu.

Ulcus durum
Tvrdý vred. Vriedok s tvrdou spodinou, zvyčajne na pohlavnom ústrojenstve, prvé štádium Syfilis (syfilis, lues).

Ulcus molle
Mäkký vred. Ojedinelá pohlavná choroba spôsobená baktériou Haemophilus ducreyi.

Ureaplasma urealyticum
Malá baktéria, ktorá sa veľmi často nachádza v pošve alebo v krčku maternice. Býva podozrievaná z toho, že spôsobuje panvovú zápalovú chorobu, ale zrejme neprávom.

Vaginitis
Zápal pošvy (tiež kolpitis, čo je jazykovo správnejšie, ale menej používané).

Venerické choroby
Pohlavne prenosné choroby (Venus, druhý pád Veneris - grécka bohyňa lásky).

Vibrio mulieris
Starší (a nesprávny) názov baktérie Mobiluncus mulieris, ktorá je častým nálezom pri anaeróbnej vaginóze.

Vulvitis
Zápal vonkajšieho pohlavného ústrojenstva ženy.

Vulvovaginitis
Zápal vonkajšieho pohlavného ústrojenstva a pošvy.

Zápalový tumor adnex
Pozápalový stav po prekonaní panvovej zápalovej choroby. Vajcovod so zalepeným ústím vyplnený tekutinou (sactosalpinx) je v rozsiahlych zrastoch s maternicou, vaječníkov a črevnými kľučkami.


Rosalgin - granulát na prípravu vaginálneho roztoku a Rosalgin Easy - hotový vaginálny roztok sú voľnopredajné lieky určené na oplachy alebo výplachy ženského pohlavného ústrojenstva. Účinnou látkou je benzydamín hydrochlorid. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľov alebo sa poraďte s lekárom či lekárnikom.