Anaeróbna vaginóza

Anaeróbna vaginóza je ochorenie pošvy, ktoré sa prejavuje zapáchajúcim (“rybím”) zásaditým výtokom a niekedy svrbením. Výtok a zápach sa v typických prípadoch zhoršujú po súloži.

V normálnej zdravej pošve sa vyskytuje rada baktérií. Niektoré z nich potrebujú k životu kyslík (aeróbne baktérie), niektoré kyslík nepotrebujú alebo sú kyslíkom dokonca ničené (anaeróbne baktérie). Bezprostrednou príčinou anaeróbnej vaginózy je veľké premnoženie anaeróbnych baktérií. Nejde teda o “infekciu” v presnom slova zmysle (všetky baktérie, ktoré sa nájdu u anaeróbnej vaginózy sa dajú nájsť aj v zdravej pošve), ale o “dysmikróbiu” (narušenie mikróbneho prostredia). Čo je príčinou tejto dysmikróbie, nie je známe.

Diagnóza je dosť komplikovaná (tzv. Amselove kritériá, z ktorých musia byť splnené aspoň tri: typický vzhľad výtoku, pH vyššie ako 4,8, po pridaní kvapky 10% KOH k výtoku vznikne intenzívny zápach, typické bunky v mikroskopickom obraze), ak sa však urobí, je liečba jednoduchá, používajú sa antimikrobiálne lieky účinné proti anaeróbnym baktériám (nifuratel, metronidazol, klindamycín). Liečba partnera potrebná nie je.

Bohužiaľ, recidívy bakteriálnej vaginózy sú časté. Pretože nepoznáme dôvod, prečo sa anaeróbne baktérie premnožujú, zostáva len farmakologická prevencia. Veľmi vhodné sú liečebné aj preventívne výplachy pošvy roztokom benzydamin hydrochloridu (Rosalgin, Rosalgin Easy).

Ďalšou možnosťou je pravidelné zavádzanie pošvových tabliet, ktoré aktivujú endogénny vaginálny ekosystém a podporujú  “správne” pošvové baktérie (Feminella Vagi C).