Mykoplazmatické infekcie pohlavného ústrojenstva

Mykoplazmy sú veľmi malé baktérie (dokonca najmenšie známe baktérie), ktoré žijú vnútri buniek. V pohlavnom ústrojenstve sa vyskytujú predovšetkým dva druhy, Mycoplasma hominis a Ureaplasma urealyticum.

Vzťah mykoplazmy k zápalom pohlavného ústrojenstva je problematický. Pomerne často sa nachádzajú aj u zdravých žien, ešte častejšie sú u žien s rôznymi výtokmi, kde však zrejme nie sú príčinou (napr. pri anaeróbnej vaginóze). Či môžu spôsobiť zápal maternice a vajíčkovodov je problematické.

V tehotenstve sa niekedy dáva infekcia mykoplazmy do súvislosti so zvýšeným rizikom predčasného pôrodu, predovšetkým však môžu mykoplazmy spôsobiť infekcie nezrelého novorodenca.
Liečiť mykoplazmatickú infekciu nie je príliš ťažké, mykoplazmy sú citlivé na antibiotiká tetracyklínového (napr. doxycyclin) alebo makrolidového (napr. roxitromycin) radu. Recidívy sú časté a vzťah mykoplazmy k zápalom pohlavného ústrojenstva je problematický. Je teda otázne, či vôbec po mykoplazmách (s výnimkou žien ohrozených predčasným pôrodom) pátrať a či sa ich vôbec pokúšať liečiť. Význam ureaplazmat pre zápaly ženského pohlavného ústrojenstva je ešte problematickejší.


Rosalgin - granulát na prípravu vaginálneho roztoku a Rosalgin Easy - hotový vaginálny roztok sú voľnopredajné lieky určené na oplachy alebo výplachy ženského pohlavného ústrojenstva. Účinnou látkou je benzydamín hydrochlorid. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľov alebo sa poraďte s lekárom či lekárnikom.