Panvová zápalová choroba (zápal vaječníkov)

Panvová zápalová choroba je infekčné ochorenie, ktoré postihuje maternicu, vajcovody, niekedy vaječníky (vaječníky samy o sebe sú proti infekciám pomerne odolné) a môže sa rozšíriť až na panvovú pobrušnicu.

Veľká väčšina prípadov je spôsobená dvoma pohlavne prenosnými baktériami. Na prvom mieste je to Chlamydia trachomatis, v našich krajoch výrazne vzácnejšia je Neisseria gonorrhoeae (pôvodca kvapavky).


Panvová zápalová choroba sa prejavuje bolesťami (často len pobolievaním) v podbrušku, bolesťami pri súloži, môže byť žltkastý výtok, častým prejavom je aj krvácanie alebo špinenie “mimo cyklus” alebo opakované špinenie pri užívaní antikoncepčných piluliek (tzv. krvácanie z prieniku – ak objavuje opakovane, je vždy nutné myslieť na infekciu predovšetkým Chlamýdia trachomatis). Celkové príznaky (zvýšená teplota) zvyčajne chýba.

Lekár pri vyšetrení zistí bolestnú maternicu a jej okolie. To väčšinou stačí na to, aby vyslovil diagnózu a zahájil liečbu antibiotikami, najskôr ambulantnú, ak sa ťažkosti zhoršujú, je nutný pobyt v nemocnici (najťažšie formy panvovej zápalovej choroby je nutné operovať). Je však dobre vedieť, že z gynekologického vyšetrenia sa spoľahlivá diagnóza urobiť nedá, asi v polovici prípadov majú ťažkosti inú príčinu (ako zistili štúdie, ktoré choré ženy vyšetrovali pomocou laparoskopie, t.j. kamerou zavedenou priamo do dutiny brušnej). Napriek tomu nie je chyba každé podozrenie agresívne liečiť, pretože následky neliečenej alebo neskoro liečenej panvovej zápalovej choroby môžu byť závažné (neplodnosť). V liečbe sa používajú antibiotiká, na ktoré sú citlivé obe uvedené baktérie. Liečba partnera je vhodná – panvová zápalová choroba je pohlavne prenosná infekcia. Spätne možno diagnózu potvrdiť dôkazom baktérií Chlamydia trachomatis alebo Neisseria gonorrhoeae v hrdle maternice – dokázanie však trvá niekoľko dní a tak dlho nie je možné s liečbou vyčkávať.


Prevenciou panvovej zápalovej choroby je na prvom mieste zodpovedný výber sexuálnych partnerov. Proti prenosu baktérií do značnej miery (nie stopercentne) chráni kondóm. Určitý ochranný vplyv má aj hormonálna antikoncepcia všetkého druhu, vrátane hormonálneho vnútromaternicového telieska  (vplyv hormónov na hlien v kanáliku hrdla maternice spôsobuje, že je pre baktérie ťažko prestupný a riziko vzostupu infekcie na maternicu a vajíčkovody je znížené).

Opakovaná panvová zápalová choroba znamená buď opakovanú infekciu od neliečeného partnera (alebo od partnera opakovane infikovaného ďalšou partnerkou) alebo ide o iné ochorenie ako zápal. Potvrdenie diagnózy laparoskopiou a dôkazom baktérií je v týchto prípadoch veľmi vhodné.
“Chronická” panvová zápalová choroba v presnom slova zmysle zrejme neexistuje. Buď ide o ťažkosti vyplývajúce z pozápalových zmien (zrasty) alebo o nejaké iné ochorenie, ktoré spôsobuje bolesti v podbrušku. K diagnóze chronických panvových bolestí je väčšinou nutná laparoskopia.