Prejavy syfilisu na vonkajšom pohlavnom ústrojenstve

Syfilis (lues, Syfilis) je celkové ochorenie spôsobené baktériou Treponema pallidum. Je to pohlavná choroba, nákaza sa väčšinou (asi v 90%) získava pohlavným stykom, môže sa však preniesť aj inými sexuálnymi aktivitami (napr. bozkom) a vzácnejšie aj nepohlavnou cestou (tzv. syphilis insontium – Syfilis nevinných).

Ochorenie, ak nie je liečené, prebieha v niekoľkých fázach a trvá celý život.

Miestom vstupu infekcie je zvyčajne pohlavné ústrojenstvo. Za 2-5 týždňov po súloži s infikovaným partnerom sa v mieste vstupu objaví drobný vriedok s tvrdým spodkom, tvrdý vred (ulcus durum), asi za týždeň až dva potom zdurí príslušné lymfatické uzliny (bubo) – prvý stupeň syfilis. U muža je situácia jednoduchšia – ulcus durum sa dá nájsť na penise a príslušné uzliny sú v slabinách tesne pod kožou, ich zväčšenie je dobre viditeľné. U ženy je to komplikovanejšie.Ulcum durum na ženskom pohlavnom ústrojenstve je málo nápadný a môže byť ľahko prehliadnutý. Ešte horšie je, keď sa vytvorí priamo v pošve, kde nie je vidieť a kde naviac spádové lymfatické uzliny sú hlboko v panve – takže ani ony nie sú vidieť. Po niekoľkých týždňoch zmizne bez liečby ako tvrdý vred, tak aj zdurenie uzliny.

Infekcia však pokračuje. Zhruba za 10 týždňov po infekcii sa objavuje vyrážka – druhé štádium syfilisu, ktorá na pohlavnom ústrojenstve nadobúda zvláštny charakteristický vzhľad (condylomata lata). Sú to ružové až červenohnedé škvrny veľkosti šošovky alebo mince. Aj tieto prejavy časom zmiznú bez liečby a syfilis prechádza do latentného štádia. Neskôr, často aj po rokoch, sa začnú objavovať poruchy s postihnutím rôznych orgánov (tretie štádium) a ešte neskôr celkové ochorenia, poškodenia miechy (tabes dorsalis), mozgu (progresívna paralýza) a srdca (syfilitickú aortitis). Celý priebeh syfilis môžeme vidieť na hlavnej postave filmu Petrolejové lampy, kde chorého skvele stvárnil Petr Čepek.

Na syfilis je nutné myslieť pri akomkoľvek vriedku na pohlavnom ústrojenstve, najmä ak je len jeden a na pohmat má tvrdú spodinu. Liečba je možná a syfilis možno antibiotikami úplne vyliečiť – musí sa však na diagnózu vôbec pomyslieť, čo – na prvom mieste – musí urobiť žena sama.

Prevencia syfilis spočíva v opatrnosti pri výbere sexuálnych partnerov a do istej miery chráni aj použitie kondómu. Každý partner, ktorý má na penise alebo v jeho okolí akýkoľvek vriedok, je nebezpečný a treba sa mu vyhnúť.

Syfilis patrí medzi klasické pohlavné choroby a spadá pod zákon o pohlavných chorobách. Vyšetrenie všetkých partnerov je povinné a pacient je povinný vyvarovať sa všetkých pohlavných stykov až do doby, kedy bude spoľahlivo vyliečený. Liečbu riadi kožný lekár.