Voš pohlavná

Voš lonová (Phthirus pubis) je článkonožec, ktorý žije na ochlpení v lone  a prenáša sa takmer výlučne pohlavným stykom. Zriedkavo sa môže voš nájsť i v podpazuší, fúzoch alebo obočí.
Samček vši meria asi 1 mm, samička je väčšia, asi 1,5 mm. Majú silné nohy opatrené mohutnými pazúrmi, ktorými sa pridŕžajú chlpu. Voš lonová žije asi 40 dní, živí sa cicaním krvi. Počas svojho života stačí naklásť 20-30 vajíčok, z ktorých sa za 7 dní liahnu larvy a za ďalších 14 dní sú z nich dospelé vši schopné rozmnožovania. Jediným prejavom tejto infekcie je svrbenie, ktoré však nemusia byť silné a nezriedka sa stane, že postihnutý si ho nevšimne. V ochlpení možno nájsť dospelé vši, hnidy a niekedy modrasté škvrny, stopy po saní krvi.

V dnešnej dobe, kedy je populárne holenie pohlavného ústrojenstva, to majú vši ťažké.

K liečbe sa používajú špeciálne šampóny, rovnaké ako pri liečbe vši ľudskej, ktorá žije vo vlasoch. Aj tu je nutné liečbu opakovať a dodržať návod, ktorý je k šampónu priložený. Oholenie pohlavného ústrojenstva nie je v zásade potrebné, dnes je však módnou záležitosťou a voš zlikviduje.